Manglende afhentning af affald grundet strejke

Kære alle beboere.
Da vi har en strejke pt. om afhentning af skrald og vores skralderum er fyldt, bedes alle opbevare deres sorterede affald i lejligheden/terrasse indtil der er styr på situationen og vi får normale forhold igen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen