Antennebudget 2023

De beboere, der har tilmeldt sig Newsec' nye system ProBo har i dag fået tilsendt "Antennebudget for 2023". Af det fremgår det, at den kvartalsvise ydelse pr. 1. januar 2023 stiger til kr. 825,00 mod kr. 678,00 i dag. Noget af denne stigning fremkommer fra et hidtil ikke opkrævet administrationsbidrag fra Newsec plus indeksregulering fra leverandørerne. Budgettet er vedhæftet denne information.
Til orientering kan følgende oplyses:
Antennebudgettet kan ses i ProBo af samtlige ejere i E/F Gripsholm, uanset om man deltager i antennebudgettet eller ej. Der er pt. 40 lejligheder, der deltager. Hvis man betaler antennebidrag via E/F Gripsholm, er man deltager. Imidlertid har beboere i ejerforeninger siden 1. juli 2016 haft ret til at blive fritaget fra at modtage tv fra et fællesantenneanlæg.
Såfremt en eller flere beboere i E/F Gripsholm ønsker at blive fritaget, skal der blot sendes en mail til vores daglige administrator – Anita Skov Jensen - med angivelse af fuldstændig adresse, der ønskes fritaget.
Bestyrelsen