Referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2022

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 og referatet fra dette møde kan ses under fanen "Referater".
Bestyrelsen