Parkering

Kære alle beboere.

Som I alle nok har erfaret kommer der flere biler til på parkeringsarealet mod Dampfærgevej, hvilket gør at flere og flere holder ulovligt parkeret, dette er ikke acceptabelt. Der må ikke holde biler - hverken egne/gæster/håndværkere - foran adgangsvejene til ejendommen. Vil du være årsag til at Falck ikke kan komme hurtigt nok ind med en båre til fx et hjertetilfælde pga. spærret adgangsvej? Det tror vi ikke.

Bestyrelsen henstiller derfor til godt naboskab og opfordrer alle med p-plads i kælderen til ikke at benytte p-pladserne mod Dampfærgevej til andet end af- og pålæsning.

Parkér derfor din bil i p-kælderen, hvis du har en p-plads der. Alt for ofte ser vi biler parkeret foran bygningen i flere dage, og optage p-plads - desuagtet at vedkommende har p-plads i kælderen.

Godt naboskab er også at tage hensyn til hinanden.

 

Bestyrelsen