Vedtægter 2021

Vi har nu samlet vedtægterne for såvel E/F Gripsholm og P/L Gripsholm i ét dokument, der vil blive tinglyst. Det, der er markeret med gult, er de ændringer, der gennem tiden er vedtaget til vedtægterne. Disse kan findes under "Dokumenter". 
For overblikkets skyld og af hensyn til såvel nuværende som nye beboere, er vi af den opfattelse, at ét dokument er bedre end mange forskellige.
Bestyrelsen