Mere Corona

Danmark er så småt, og mere og mere, ved at lukke op igen. Men virusset er stadig derude og lumsk. Det giver ekstra udfordringer til hygiejne og afstand. Og krav om omtanke og sund fornuft. 

Bestyrelsen har haft lange drøftelser om, hvilke tiltag, der burde tages i Gripsholm. Elevatorer, gelændere, håndtag, fælles områder, mm, er alle potentielle smittekilder. 

Vi tror på beboernes forståelse for situationen og dens farer. Så vi har besluttet at bede viceværten ophænge Sundhedsstyrelsens almindelige anbefalinger ved indgange til ejendommen. Spritapparater og krav om handsker og ansigtsbind er ikke medtaget i denne omgang.

 

Vi opfordrer beboere og deres gæster/håndværkere til at iagttage de forholdsregler, som myndighederne foreskriver. Vi skal passe på os selv OG hinanden!