Generalforsamling i maj 2020

Bestyrelsen vil gerne orientere om, at vi kan blive nødt til at udsætte generalforsamlingen i maj til et tidspunkt hvor vi kan mødes igen og tilstandene er blevet normaliserede. Vi følger myndighedernes anbefalinger. Så snart myndighederne melder, at vi gerne må forsamles igen, indkalder vi med de sædvanlige 3 ugers varsel. På trods af vedtægternes bestemmelser om tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, vil en udsættelse under de givne forhold ifølge retspraksis ikke gøre generalforsamlingen eller dens beslutninger ugyldige. Vi har overvejet, om vi kunne afholde en digital generalforsamling. Men den form for afholdelse er ikke blevet vedtaget af ejerforeningen, så den kan vi ikke benytte. Indtil generalforsamlingen afholdes, fortsætter bestyrelsen naturligvis arbejdet med at varetage Gripsholms interesser.
 
Når vores regnskab er klart, vil vi sende det til jer pr mail.  Lige som vi i den kommende tid, vil overveje om der er emner, der ikke kan vente med at blive taget stilling til af ejerne. Hvis vi vurderer, at dette er tilfælde, vil vi i samråd med vores administrator finde en måde hvorpå ejerne kan blive hørt.
 
Vi håber, der er forståelse for denne tilgang -  i en tid som denne. Og skulle du have spørgsmål til ovenstående, så kontakt bestyrelsen pr mail