Ejerforeningens forsikring og procedure i forbindelse med skader

Som informeret om på GF i november har vi indgået aftale om ny forsikring. Vores nye forsikringsselskab hedder Alm. Brand og aftalen er trådt i kraft 30. september 2019. Vi er dækket på samme måde som tidligere og også for vandskade. Det har været meget vigtig at finde et selskab, der var villig til at dække for vandskade. Desværre er det blevet en del dyrere end tidligere og det er desværre et vilkår, vi må acceptere for en periode. Du kan se den nye police her.
 
For at kunne blive forsikret, har vi været nødt til at indgå en samarbejdsaftale med Forsikringsmægleren Willis. Willis skal håndtere alle forsikringsspørgsmål og også holde øje med om vi kan få en bedre og billigere forsikring ved regelmæssige tjek af markedet. Denne aftale vil ændre på vores procedure i forbindelse med anmeldelse af en skade. Det kan du læse mere om i fanebladet ”Hvad gør jeg hvis”.