Nyt blod i bestyrelsen

Den siddende bestyrelse har - stort set i sin nuværende sammensætning - betjent medlemmerne af E/F og P/L Gripsholm i snart 5 år.

 

Bestyrelsen vurderer, at det er ønskeligt og nødvendigt, at der kommer nye kræfter til; et nyt hold, som kan videreføre arbejdet til glæde og gavn for bygningen og dens beboere.

 

Det er en samlet bestyrelse (og en suppleant), som har besluttet ikke at fortsætte, og det bliver derfor nødvendigt at vælge en helt ny bestyrelse på GF i maj i år. Vi fortsætter, indtil den ny bestyrelse er på plads. Og vi sørger naturligvis for, at der bliver en grundig og komplet overdragelse af arbejde og opgaver til de nyvalgte.

 

Gennem de sidste 5 år har vi arbejdet loyalt og med brug af de enkeltes kompetencer for at gennemføre generalforsamlingers beslutninger og iøvrigt at sørge for, at Gripsholm økonomisk, teknisk og vedligeholdelsesmæssigt er i god form. Og vi har sat pris på de mange positive tilkendegivelser, vi har fået fra beboerne, om vores indsats.

 

Vi har også måttet erkende, at for at opnå de gode resultater, skal der bruges megen tid. Så vi synes, det er rimeligt og fornuftigt, at andre medlemmer nu bliver inddraget og bidrager til ejendommens ve og vel. Det står os også klart, at man er bedre rustet til arbejdet, hvis man følger med i det daglige liv i ejendommen. Vi opfordrer derfor GF til at vælge nye medlemmer af bestyrelsen, som faktisk bor i ejendommen.

 

Bestyrelsen har valgt at meddele sin beslutning i god tid inden GF. Det giver mulighed for at finde kandidater til den ny bestyrelse og hjælpe dem med at beslutte sig til at stille op. Vi står naturligvis til rådighed i perioden op til GF for at svare på spørgsmål og øse af vores erfaringer.