Invitation til forårsevents på Gripsholm

Vedhæftet finde I den allerede opslåede invitation til forårets events fra Grispholm festudvalg.
 
Bestyrelsen håber, I vil bakke op om tiltagene.