Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Gripsholm

Udskiftning til LED belysning

Kære beboere.

Vi har nu afsluttet endnu et projekt i Gripsholm, og også her gik det rigtig godt og med et fint resultat. Vi takker alle for indsatsen med kælderrummene, hvor der nu er skiftet til LED alle steder. Der er ligeledes skiftet alle steder udendørs og tilbage står udskiftning i opgangene. Her viste det sig dog, at det ikke kan betale sig at udskifte til LED, da tilbagebetalingstiden er 7,5 år. Vi kan nu se frem til et lavere elforbrug, ingen vedligehold og bedre lys. Alt i alt en glædelig ting for os alle.

Opsætning af nye armaturer i alle kælderrum

Vi har nu igangsat udskiftningen til LED belysning som aftalt på budgetgeneralforsamlingen og det involverer også dig som beboer i Gripsholm.
Tirsdag, den 10. januar skal der udskiftes armaturer i ALLE kælderrum, se mere i vedhæftede hvornår det skal ske i netop dit kælderrum. 
Det er overordentlig vigtigt at du enten er til stede på det oplyste tidspunkt eller senest mandag den 9. januar inden kl. 20.00 afleverer en nøgle til enten Rolf Kofod eller Finn Olsen. 
Vi ser frem til din positive indstilling, så vi kan skiftet alle armaturer på samme dag. 

Dørtelefonanlægget

Kære beboere.

Der er pludselig efter næsten et år opstået tvivl omkring udseendet af vores nye dørtelefonanlæg!

Da bestyrelsen vedtog at skrive husnummer og etage på anlægget i stedet for navn, havde det flere formål:

1. Mange ejere har lange efternavne - nogle 2 - og det er der ikke plads til i tekstfeltet 

2. Nogle ejere vil gerne have anonymitet 

3. Hyppige navneskift pga. til- og fraflytning og dermed betaling for udskiftning og produktion til vicevært.