Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Gripsholm

Skraldeskakt i opgang C

I går var der i opgang C en fæl lugt af brændt metal. Det viste sig at stamme fra brug af vinkelsliber. Ved lidt detektivarbejde mellem viceværten og bestyrelsen lykkes det at finde frem til, at kommunens rennovations-afdeling havde været ude og skære skraldebeholderen op. Altså den beholder hvor alt skrald falder ned i, når vi putter det i skakten.
 
De havde bare lige glemt at fortælle os om det...æv.
 
Status er:

Så sker det - blødt vand i sigte

Som I ved har bestyrelsen siden 2018 arbejdet på, at vi kunne få installeret vandblødgøringsanlæg her på Gripsholm. Vi har afsøgt markedet for de forskellige typer af anlæg, sparret med vores naboer, som har anlægget installeret, og kommunikeret med HOFOR om deres fremskridt på området. Det hele kulminerede i, at vi på generalforsamlingen i maj 2019 besluttede at installere anlægget fra BWT.  
 

Kommentering af kritik rejst på Budget GF

Der blev på budget-generalforsamlingen d. 26. november 2019 af 3-4 deltagere rejst kritik af bestyrelsens håndtering af entrepriserne nyt sprinkleranlæg og altanreparationer f.eks. ved indhentning af flere tilbud.
 
En af hovedopgaverne i bestyrelsen er at sikre budgetoverensstemmene entreprise-aftaler.
 
Jens Damgaard er beskæftiget i byggebranchen gennem 36 år, og har bl.a. ansvaret for byggeentrepriserne på hhv Kronløbsøen og Papirøen .
Derigennem har bestyrelsen stort kendskab til markedet.