Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Gripsholm

Parkeringsplads i P-kælderen

Ejeren af parkeringsplads nr. 7 ønsker at fremleje parkeringspladsen til en månedlig leje på kr. 1.900,00 - eller til højestbydende.
For nærmere information/aftale skal Erik Vedel Jensen kontaktes på: evjeva@hotmail.com.   

Generalforsamling

Under hensyntagen til de fortsatte restriktioner (forsamlingsforbud), i forbindelse med Covid-19, har bestyrelsen besluttet at udskyde afholdelse af årets ordinære generalforsamling til september måned 2021 – dermed vil der forhåbentligt være sket lempelser omkring forsamlingsforbuddet, ligesom alle formodentlig har haft mulighed for at blive vaccineret.
 
Planen er indtil videre, at generalforsamlingen afholdes den 14. september 2021.
 

Nyt fra Sdr. Frihavnsudvalget

København vil fremme affaldssortering ved opstilling af en masse sorteringspunkter i det offentlige rum.
Se mere herom i vedhæftede information udarbejdet af Sdr. Frihavnsudvalget, der dækker området Østerbro - øst for banen.