Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Gripsholm

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2022

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 og referatet fra dette møde kan ses under fanen "Referater".
Bestyrelsen

Invitation til havefest den 20. august 2022

Kom til GRIPSHOLM's sommer havefest og få en hyggelig eftermiddag med dine naboer. 
Rammerne er på plads og vi håber naturligvis på mange tilmeldinger og ikke mindst et dejligt sommervejr.
Benyt vedhæftede SVARKORT og send det til annispringborg@gmail.com eller læg det i postkassen C, 4. th. gerne nu, men senest den 12. august 2022. 
Vi glæder os!
Festudvalget

Bro- og bolværksbesigtigelse 2022

By & Havn har i 2021 besigtiget vores bolværk og der var "intet at bemærke" siden sidste undersøgelse. 
Brevet fra By & Havn kan ses her.
Bestyrelsen