Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Gripsholm

Antennebudget 2023 - revideret udgave

Der er udarbejdet et revideret antennebudget for 2023, da bestyrelsen har bemærket, at Newsec fejlagtigt havde indregnet et administrationsbidrag heri.
Det korrekte "Antennebudget 2023" kan ses her. 
Bestyrelsen

Referat fra møde i Sdr. Frihavnsudvalget

Der har været afholdt møde i udvalget den 21. november 2022 og referatet fra dette møde kan læses under fanen "Referater". Husk at være logget ind for at kunne læse det. 

Antennebudget 2023

De beboere, der har tilmeldt sig Newsec' nye system ProBo har i dag fået tilsendt "Antennebudget for 2023". Af det fremgår det, at den kvartalsvise ydelse pr. 1. januar 2023 stiger til kr. 825,00 mod kr. 678,00 i dag. Noget af denne stigning fremkommer fra et hidtil ikke opkrævet administrationsbidrag fra Newsec plus indeksregulering fra leverandørerne. Budgettet er vedhæftet denne information.
Til orientering kan følgende oplyses: