Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Gripsholm

Erhvervsskibe på vores kaj

I forbindelse med bjergning af det sunkne skib har det været nødvendigt for bjergningsfartøjerne at lægge til vores kaj og det har de fået godkendt hos By og Havn. De har dog ikke fået en forhåndsgodkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor i dag talt med firmaet og aftalt, at de må ligger der til på mandag, hvor et nyt bjergningsforsøg vil blive gennemført. Hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre, vil bestyrelsen blive kontaktet af bjergningsfirmaet.
 

Vores genbrugsstation påkørt

Som flere af jer har bemærket er døren til vores genbrugsstation taget af. Det skyldes, at hjørnet på gitteret blev påkørt af vinduespudseren i torsdags, så døren sprang af. Vi er i process med udbedring af skaden, men endelig tidsplan er ikke kendt endnu.

Budget 2018

Vedlagt finder du budget 2018 for Ejerforeningen og Parkeringslauget.