Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 2 Slide 2
Example Frame

Nyheder fra Gripsholm

Nyt blod i bestyrelsen

Den siddende bestyrelse har - stort set i sin nuværende sammensætning - betjent medlemmerne af E/F og P/L Gripsholm i snart 5 år.

 

Bestyrelsen vurderer, at det er ønskeligt og nødvendigt, at der kommer nye kræfter til; et nyt hold, som kan videreføre arbejdet til glæde og gavn for bygningen og dens beboere.

 

Invitation til forårsevents på Gripsholm

Vedhæftet finde I den allerede opslåede invitation til forårets events fra Grispholm festudvalg.
 
Bestyrelsen håber, I vil bakke op om tiltagene.